2017 — За любимую Беларусь! (Добрай ранiцы, Беларусь!»